2018г.:

Приложение 12а 2019/ дейности по профилактика, рискови/ от Анекса към НРД с нанесени в жълто ВАЖНИ промени отразяващи допълненията

Указание на СЗОК относно изписване на комбинирана терапия за J44.8 в сила от 16.06.2018

Длъжностна характеристика за медицинска сестра/специалист по здравни грижи 2018

Бланка МЗ-119 за санаториално лечение - изисквания на НОИ София и начина на попълване вижте ТУК

График за отчитане в СРЗИ 2018г виж ТУК
  Отчетите се подават на място или се пращат по е-майл на адрес: pek@srzi.bg

РЗИ потвърди: Всяко лечебно заведение може да формира цена за издаването на "зелени" рецепти виж ТУК

Драйвери за връзка на касови апарати Дейзи с компютър: изтегли от тук
                                                                                  2017г:


Деца в риск и нашите задължения, виж писмо на СРЗИ и телефони и мейли за уведомяване по райони за гр. София (30.11.2017)

  НЗОК: Неспазването на периодичността на диспансерните прегледи не е основние за отказ от заплащане. Виж писмото ТУК

     Предхоспитализационните изследвания и/или консултация НЕ се назначават от ОПЛ.
       НЗОК и БЛС регламентират в НРД 2017 - може да видите и разпечатате от ТУК

Видео урок: как да се абонираме през ПИС-а за получаване на съобщение по е-майл при качването/появата в ПИС на така наречената червена/зелена "дискета" с корекции преди 17-то число от месеца (4.11мин.)17.09.2017, обновена- от м.10.2017 не е възможна нотификация чрез SMS

   Новата бланка за Годишен план за имунизациите през 2018г. (срок за подаване в СРЗИ на място или по интернет до 31 юли)

   Указание на НЗОК за разпечатките (до 16бр.листа) в Рецептурните книжки (30.04.2017)
        Указание НЗОК-БЛС заразпечатките в рецептурните книжки  (съкратен вариант от 25.04.2017)

*   ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА (ТЕЛК) НРД 2017, в сила от 01.04.2017 г.(6.6.2017)

*Информация за ЗОЛ относно административна такса за издаване на бланка МЗ-120 /за вратите / (1.06.2017г.)


* Профилактични прегледи- дейности по НРД 2017(30.05.2017) д-р Ненов

* Важна информация в коридора на практиката (20.05.2017) актуализирана

  *   Указание за начина на хоспитализация по онко- кл. пътеки и процедури (5.5.2017)
     Указание за провеждане на рехабилитация до 30 дни след хоспитализация 5.5.2017
 
*Презентации от конференцията на ДСОПЛ 13.05.2017г.:
        Промените в профилактичните и диспансерните прегледи. (13.05.2017) Новото в  НРД 2017,  (13.05.2017)       
    
* ПОКАНА  бл. МЗ-121 (за профилактичен  преглед, имунизации и др.) Изтегли от тук  или тук (16.05.2017)

   * Указание за издаване на предхоспитализационните  изследвания съгласно НРД 2017г. виж ТУК (11.04.2017)

   *  Медицински документи - кои можем да издаваме, кои нямаме право  и  за кои следва да формираме цена (05.2017)                                                                        Презентация от конференцията на 13 май виж тук 

     * Правила за извършване на прегледи в дома на пациента (домашни посещения)      

   * Правила за медицинска помощ при СПЕШНИ състояния: Спешна помощ  на адрес  се осигурява и финансира от държавата и НЕ Е в пакета услуги    включени в наредба №2 /основен пакет дейности на ОПЛ/
* Правила за издаване на предхоспитализационни изследвания и консултации- ЗОЛ няма право да бъда връщано при изпълнител на                    извънболнична помощ за допълнителни изследвания и/или консултации:
Указание на НЗОК виж и изтегли  тук (31.05.2016)
* Правила за издаване  направления за хоспитализация ( №7) - Направлението за хоспитализация се издава от лекаря извършил преглед, диагностицирал пациента и установил необходимостта от хоспитализация:
Указание на НЗОК виж и изтегли от тук (2.06.2016)

     * Правила за подготовка за ТЕЛК - Указание на НЗОК виж и изтегли от тук(15.08.2016)

     * Правила за издаване на Медицински бележки, Указание на МЗ - виж и изтегли от тук (25.10.2016)

Информация по чл.64а от ЗЗО и чл.82 от Закона за Здравето задължителна за поставяне в амбулаторията(24.04.2017)

Процедура и необходими документи за ОТПАДЪКА, наредби и указания за регистрация и отчитане  вижте  тук (10.03.2017)

    Указание на НЗОК 2.03.2017г.
относно реда за отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу ротавирусните гастроентерити
Указания за кодиране и  попълване на амбулаторения лист при отчитане на РГЕ (ротавирусни гастроентероентерити) и РМШ (14.03.2017

2016:

Клинични пътеки 2016. (д-р Латев)
Във файла ще намерите бърз и удобен начин да  намерите търсена пътека по специалност и предхоспитализационните изисквания

Мъртвопроверителство: практически и правни аспекти         
Презентация от конференцията на 3 декември      Наредба №14 за установяване на смърт        Разрешение за кремация          Указание на НЗОК

Клинични процедури, по които НЕ можем да издаваме направления са: № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,25,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38
  Вижте указанието тук (8.04.2016)
Указание по КП 240 (12.07.2016)  виж ТУК

Какво проверяват от РЗИ? Протокол за планова проверка  и самоконтрол (2016г.)

Уведомително писмо за отпуск(заместник) до СЗОК изтегли тук   Уведомително писмо за промяна в графика: изтегли тук

Изисквания на НЗОК за лечение на Диабет тип 2 и други болести

Периодичност на диспансерните прегледи 12.12.2014 (валидна) Отговор на НЗОК

Процедура по отпускане на  помощни средства за хора с увреждания

Процедура по издаване на медицинско за брак

   )
Copyright © 2016
             ДСОПЛ
Как да регистрирам ЕООД?
Всички необходими документи+ подробно указание за регистрацията  може да свалите от тук. 
                                              
споделяне в социални мрежи

Stats Of Hits