Copyright © 2016
             ДСОПЛ
Нова НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА  в сила от 1.1.2020г. виж ТУК
нова блана  за насочване към ТЕЛК виж ТУК

Подаване на Годишните медико-статистически отчети в СРЗИ за 2019г.
(бланки изтегли от ТУК) Писмо на СРЗИ от ТУК
Срок: до 11.02.2020г.
ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНЯТ ФОРМУЛЯРИ ЗА ГОДИШНИТЕ МЕДИКО - СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ
Формулярите се предават в СРЗИ, ул. “ВРАНЯ” № 20 (8.30 ч. - 17.00ч.) ІV ет., стая 411, 412, 
На лечебните заведения не представили медико-статистическа информация за дейността им през 2019 г. може да  бъдат наложени санкции по чл. 228 от Закона за здравето (глоба от 500 до 1500лв).

Здравен профил на България, доклад на Европейската комисия за 2019г.

Напътствия по прилагане на Наредба Н-18 за касовите апарати съгласувани с НАП от 1.2.2020г.(30.12.2019) виж ТУК

Важни указания и препоръки относно неявилите се за имунизации през 2019година (19.12.2019) виж ТУК

Предложение за бюджет на ПИМП 2020 на ДСОПЛ /13.11.2019/ виж ТУК

ОПЛ не е длъжен да издава болнични листове по "нареждане"  на СИМП и/или лекар по дентална медицина виж ТУК

Отчет за дейността на ДСОПЛ и УС за 2016-2019 година Виж тук

Телефони за поръчка на противогрипни ваксини:GSM: 0899186777
070090057- платен номер 30 ст./мин.

Указания на относно реда на получаване отпускане и отчитане на противогрипни ваксини по нац.програма. Виж тук

МЗ разпореди: "Само в определени случаи по целесъобразност могат да бъдат изискани всички данни за проведенените имунизации" пълния текст на писмото виж ТУК /10.09.2019/

Препоръки и указание за издаване на лични здравно-профилактични карти виж тук- ОБНОВЕНА!  3.09.2019
Служителите на  Столична РЗИ ще приемат за редовно попълнена ЛЗПК, без дозии серийни номера на вписаните имунизации виж писмото

Важни промени в Наредба 4, касаещи реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти виж ТУК /27.08.2019/

Писмо на МЗ до управителите на ЛЗ за ПИМП относно неотложни мерки за подобряване на информационната сигурност виж ТУК 31.07.2019
Практически указания за ОПЛ може да видите ТУК   и  разпечатате от ТУК
Становище на СЛК на БЛС относно исканата от СРЗИ справка за ваксинопрофилактиката с MPR в периода 2001-2019г.(1.7.2019г.) виж ТУК      Отговор на доц. А.Кунчев 5.07.2019

ПУСКАНЕТО НА ХАРТИЕН ДНЕВЕН ОТЧЕТ НА КАСОВИЯ АПАРАТ И СЪХРАНЕНИЕТО МУ НА КНИГА МОЖЕ ДА ОТПАДНЕ!
виж в Държавен вестник брой 52 от 2 юли 2019г.

Становище на СЛК на БЛС относно исканата от СРЗИ справка за ваксинопрофилактиката с MPR в периода 2001-2019г.(1.7.2019г.) виж ТУК

Относно  изисканата справка за морбилно покритие в периода 2001-2019г. виж ТУК

Изпращането на таблиците с ценоразписа е отменено от МЗ! 11.06.2019 виж писмото ТУК
Информация относно писмо на СРЗИ за ценоразпис на ЛЗ  , препоръки и примерна таблица във формат за изпращане до МЗ и СРЗИ (10.06.2019)

Препоръчителен алгоритъм при уведомяване и отказ от имунизации. Обява за ваксиниране 2019г./за вратите/6.05.2019/

СРЗИ започва тематична проверка за задължителните имунизации. Виж писмото ТУК

Указание на СРЗИ относно ранна диагностика на морбили (16.04.2019)
  
  От 3 юни 2019г. практики и лекари регистрирани без специалност по ОМ или вътрешни, детски болести или спешна медицина ще бъдат заличени. Отменено!
запитване до СЗОК виж ТУК, отговор от СЗОК виж ТУК

                    График за подаване на отчетите към СРЗИ за 2019г.

                Новите моменти в начина на работата ни въведени с анекс към НРД виж тук (11.03.2019) актуализирана!

           До 10 март е срока за подаване ( по пощата или на място) на годишните отчети за отпадъците към ИАОС 
Процедура и необходими документи за ОТПАДЪКА, наредби и указания за регистрация и отчитане

Започна подаването на годишните медико-статистически отчети в СРЗИ, указание ТУК, бланки с промяна в прил.2 ТУК
срок:16.02.2019г.

От 1.01.2019г. издаването на Медицинско за встъпване в брак не е в пакета услуги заплащани от НЗОК

Изписване на лекарствени средства с повече от 5 дни разлика, следва да се извършва на отделна рецептурна бланка
виж указанието на СЗОК ТУК

Видео- урок за подаване на новата многоредова фактура в ПИС за ползващите програма Хипократ виж ТУК

Указание на ДСОПЛ относно новата наредба за застраховане (12.10.2018)

Постановление № 208 от 25 септември 2018 г. за приемане на Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия виж ТУК (2.10.2018)

Официална презентация на новите модели на здравно осигуряване, предложени от министър Ананиев виж ТУК  (26.09.2018)

Практически указания за ОПЛ
по прилагане на GDPR
Европейски регламент за защита на личните данни
(17.05.2018)

                        Бланка за Годишен план за имунизациите през 2019г. (срок за подаване в СРЗИ на място или по интернет на (pek@srzi.bg)  до 31 юли 2019г.)

  ОТВОРЕНО ПИСМО на ДСОПЛ до министър Ананиев (24.06.2018)

Писмо на НЗОК относно информация предоставяна за отчитане на групови практики (15.06.2018)
Протокол от срещата между БЛС-НЗОК(21.06.2018)

Д-р Г. Николова и д-р Н. Брънзалов (членове на УС на ДСОПЛ) са избрани в УС на БЛС  (д-р Брънзалов за зам. председател) на 68 отчетно-изборен събор на БЛС (10.06.2018)

Важна информация на председателя на БЛС-СЛК относно програмата за застраховане "Професионална отговорност на лекарите" и становище на Комисия по финансов надзор виж тук

Указание на НЗОК относно изследванията и консултациите по искане на ТЕЛК виж тук (31.05.2018)

Предхоспитализационните изследвания и/или консултация НЕ се назначават от ОПЛ.
Това е   регламентирано в НРД 2018 - може да разпечатате от ТУК (обновена 30.05.2018)

Практически указания за ОПЛ по прилагане на GDPR Европейски регламент за защита на личните данни
(17.05.2018)

ВАЖНО! Съвместно указание БЛС- НЗОК за работата ни в условията на НРД 2018(16.05.2018)

Указание на НЗОК относно изписване на медикаменти на пациенти с ХОББ и тест-ленти(11.05.2018)

НРД - 2018, анекс към НРД и Приложения

От 10 април стартира подаването на документи за сключване на договори с НЗОК
Изтегли документите  и графика за подаване ТУК, виж дължимия членски внос към БЛС ТУК
Неплатилите над 6м. членски внос и свалени от регистър в БЛС следва да заплатят и 50 лв. такса за включване в регистър
Може да внесете чл.внос и по банков път виж банковата сметка, но Удостоверението за членство може да се получи само в централата на БЛС-СК, ул. Ами Буе №48 от 9-16ч.


Писмо на СРЗИ до ОПЛ за запознаване с Етичния кодекс при работа с деца  (29.03. 2018)

Промени в Наредба №8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ бр.27) в сила от 1 Април (27.03.2018)

Писмо на БЛС до МЗ относно включването на медицинските /извинителни/ бележки в основния ни пакет дейности /16.02.2018/

Проекти за нормативни актове: Основен пакет дейности гарантирани от бюджета на НЗОК и проект за промяна в нар.8 за профилактичните и диспансерни прегледи виж ТУК   Проект за НРД 2018: виж ТУК

Регламент на ЕС  2016/679 за защита на личните данни в сила от 25.05.2018г.

Препоръки за отчитане на сумите по чл.37 за м. Януари / в приложения файл 1.2.2018/

Министерството на здравеопазването съобщи, че е направило към НЗОК всички заявени трансфери за потребителската такса при общопрактикуващите лекари (24 Януари 2018)

Информация на НЗОК относно  отчетен документ по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО, съдържащ номерата на документите за заплатени суми по чл. 37, ал. 5 от ЗЗО
Писмо от НЗОК до директорите на РЗОК (19.01.2018)

  Бланки за годишните отчети в СРЗИ за 2017г.
ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНЯТ ФОРМУЛЯРИ ЗА ГОДИШНИТЕ МЕДИКО - СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ
Формулярите се предават в СРЗИ, ул. “ВРАНЯ” № 20 (8.30 ч. - 17.00ч.) ІV ет., стая 411, 412,  Срок: до 16.02.2018г.
На лечебните заведения не представили медико-статистическа информация за дейността им през 2017 г. ще бъдат наложени санкции по чл. 228 от Закона за здравето (глоба от 500 до 1500лв).

  Второ писмо на БЛС (10.01.2018) до г-н Ананиев във връзка с неизплатените суми по чл. 37 от м. Август 2017г.
Писмо на БЛС до НЗОК във връзка с неизплатените ни за 3 месеца суми по чл.37 от ЗЗО (4.01.2018г.)

На 3.01.2018г. в среща между ръководството на БЛС, НЗОК и Ж. Начева е постигнато споразумение за отлагане на отчетите на касовите бележки с 3 месеца

Препоръки във връзка с готвената промяна в отчитането на сумите по чл.37 / номерата на касовите бележки/от 1.1.2018г.

     Членски внос за БЛС. При незаплащане над 6 месеца, може да бъдем "свалени" от регистър. Много колеги миналата година бяха санкционирани по устав с 50 лева за това забавяне. Може да проверите Вашия статус тук      Банкова сметка ТУК

  Становище на НСОПЛБ и ДСОПЛ относно проект за промяна на наредба 3 за физическата годност на водачите на МПС (13.12.2017)

     Становище на НСОПЛБ и ДСОПЛ относно проект за стандарт по ендокинология(13.12.2017)

БЛС изпрати писмо до Президента с искане за преразглеждане закона за бюджета на НЗОК с два мотива, единия от който е изискването за въвеждане при нас на нов отчет- опис с номерата на касовите бонове от таксите по чл.37 от ЗЗО.(11.12.2017)

  Деца в риск и нашите задължения, виж писмо на СРЗИ и телефони и мейли за уведомяване по райони за гр. София (30.11.2017)

  Писмо на СЗОК относно сроковете за отчитане през м. Декември виж ТУК (27.11.2017

   Препарата за лечение на хепатит VIREAD може да бъде заменен с безплатния Tenofovir виж как тук

При прием в детска ясла се спазват изискванията на Наредба №26/2008г.чл.20 и 21
                                                                               Вижте писмо- отговор на МЗ до БЛС (13.10.2017г.)

Промени в наредба №15 за Здравните книжки на работещите в хранителни и др. заведения от 31.10.2017г. виж тук

Писмо от РЗОК: Справка за наличните ваксини за Rota/HPV от всички лекари в срок 27.10.2017 виж тук

На мейла predhospit@gmail.com може да изпращате (скенирани или снимани) бланки/листове с  искани от болница към Вас за предхоспитализационни изследвани и/или консултации за планов прием.

   ВАС обяви Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на    Националната здравноосигурителна каса, за нищожна (9.10.2017)      Решението на ВАС от 5.10.2017 виж ТУК

   Считано от 1.10.2017 г. съгласно параграф 17 от преходните и заключителни разпоредби на НРД 2017 протоколите за медикаментите трябва да бъдат разпечатани от софтуер, а не написани на ръка. От тази дата трябва да бъдат разпечатвани и всички рецептурни бланки.
РЗОК престават да приемат и финансови отчетни документи на хартиен носител (фактури и спецификации).

     Проект- предложение на НСОПЛБ за бюджет ПИМП за 2018г.предвижда увеличение с 12.5% спрямо 2017г.(17.09.2017)
Таблица по пера виж ТУК

Националните консултанти по специалности за 2017г. виж ТУК (17.08.2017)
Правителствена стратегия в сектор здравеопазване 2017-2021г.

  Писмо-отговор на НЗОК относно случаите на незаплащане на диспансерни прегледи при неспазването на препоръчителния период на медицинските дейности по диспансерното наблюдение.(7.08.2017)

МЗ въвежда задължително вписване на УИН на лекаря, издаващ медицинска бележка бл. МЗ 120 (11.08.2017)

Писмо на СРЗИ до ОПЛ за задълженията ни произтичащи от ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО и резултати от тематична проверка на 72 медицински практики от Държавна агенция за закрила на детето и предписание.(4.08.2017)

Указание на СРЗИ относно Медицинските бележки,съпътстваща документация, дата на издаване и контрол (20.07.2017)

   Проект за промени в Устава на БЛС. Може да предложите Ваши промени. Пишете ни на: dsoplus@gmail.com


   Stats Of Hits
споделяне в социални мрежи