Copyright © 2016
             ДСОПЛ
Линк към новият Анекс към НРД (РД-НС-01-4-14/24.08.2022 г.) и новите приложения към него, касаещи нашата работа (7.09.2022)
Виж ТУК

Нов Видеоурок: Подаване на направление за ТЕЛК по електронен път виж ТУК (25.05.2022г)


Видео урок: подаване на годишен отчет за отпадъците 2021г.  по електронен път към НИСО виж ТУК


Процедура за промяна на данни в НЗИС / грешки при въвеждане на имунизации/ виж ТУК

Поради възникналите проблеми с наличността на  спринцовки от 1сс  в аптечната мрежа от  "Момина крепост" поеха ангажимент да изпращат по куриер при нужда към всеки ОПЛ . За заявки може да ползвате следните координати:
      тел.: 0885047666 в работно време
     мейл:  trade@mkrepost-bg.com
Спринцовките са опаковани по 100 бр./кутия /. Минималното количество за доставка е една кутия . Цена 14.80 лв. с ДДС за кутия. Фактури издават за всяка заявка, независимо от стойността.

Продуктова информация за COVID-19 Vaccine AstraZeneca инжекционна суспензия виж ТУК

Препоръки на експертни съвети по специалности към ОПЛ за прилагана на ваксини срещу Ковид-19 виж ТУК (17.02.2021)

С електронен подпис може да разгледате своето здравно досие. От панел "имунизации" може да разпечатате собствен сертификат за ваксиниране (ако сте ваксинирани).
вход: от ТУК

Видео урок - Издаване и подписване на електронно направление за ТЕЛК Виж ТУК
Не е наше задължение да въвеждаме към него епикризи, консултации и други документи! Това е задължение на ТЕЛК след постъпването на документите.

Новите електронни рецепти - нормативната база за работа с тях е  описана в Глава седма на Наредба 4 от 18 Декември
виж ТУК

Личните лекари могат да подадат заявка за ваксиниране на персонала на лечебните им заведения до понеделник 14.12.2020г.- 12:00ч. на e-mail:
statistika@srzi.bg       виж писмото ТУК

Подробна информация за  ваксината на PFIZER-BIONTECH : виж ТУК  (9.12.2020)

Електронна платформа на Столична община за записване за бърз атигенен тест - видеоурок виж ТУК

Показания за издаване на направление за PSR тест и изключващи критерии изтегли ТУК

Протокол за профилактика и лечение на COVID-19 на
Eastern Virginia Medical School, Norfolk, VA
November 2nd, 2020 , изтегли ТУК

Протокол за ранно домашно лечение на  COVID-19 в Германия и Швейцария 04.11.2020г. изтегли ТУК

Инструкции за провеждане на домашна карантина (за пациента) изтегли ТУК 04.11.2020г.

ПРЕПОРЪКИ ЗА РАБОТА НА ОПЛ В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПАНДЕМИЯ
Изготвил: Доц. д-р Любомир Киров, дм
С одобрението на
Национален експертен съвет по Обща медицина към МЗ
и Управителен и Национален съвет на НСОПЛБ    изтегли ТУК


НРД 2020-2022 и какво още (не) знаем за него? виж ТУК
В презентацията от Конференцията м.02 на ДСОПЛ ще намерине важни  практически моменти при работата в условията на НРД 2020


Указание - инструкция за регистрация в Системата за сигурно електронно връчване edelivery.egov.bg   виж ТУК, Заявление- образец виж ТУК 22.4.2020г.


ДСОПЛ предлага: периодично тестване на лекарите в първичната помощ и 100% изплащане на обезщетения за вр. нетрудоспособност на медицински лица заболели от Covid-19  14.04.2020г. Виж писмото ТУК

Видеоурок: как да подадем скенирани формуляри за преизбор в ПИС? виж ТУК

Разпореждане на НОИ - не се издават болнични за гледане на здраво дете, поради затваряне на детсщи ясли и градини виж писмото ТУК


Етиология, диагноза, профилактика, лечение на COVID 19 на Руската федерация 22.03.2020г. виж ТУК
COVID-19 етиология, патогенеза, диагноза , клинична картина, поведение, лечение, прогноза 19.03.2020г.


Важни документи на здравните власти относно поведение и предпазване от COVID-19 за общопрактикуващи лекари към 9 март 2020г. виж ТУК

Пред и следхоспитализационните изследвания и консултации са агажимент на лечебното заведение за болнична помощ според НРД 2020,виж и изтегли от ТУК   (6.03.2020)

Лекарят от СИМП прегледал пациента и установил необходимостта от допълнителни изследвания, консултации или хоспитализация издава съответните направления виж и изтегли от ТУК (6.03.2020) 


До 10 март е срока за подаване ( по пощата или на място) на годишните отчети за отпадъците към ИАОС 
Процедура и необходими документи за ОТПАДЪКА, наредби и указания за регистрация и отчитане -  вижте  тук

Важни препоръки  и указания на здравните власти относно корона вирус към 27.02.2020 виж ТУК

Задължителна обява за подлежащите на имунизации, профилактични и диспансерни прегледи за 2020г. свали от ТУК
Протокол за поставяне свали от ТУК

СУПТО, "облекчено" СУПТО или без СУПТО? виж вариантите ТУК
Напътствия по прилагане на Наредба Н-18 за касовите апарати съгласувани с НАП от 1.2.2020г.(30.12.2019) виж ТУК

Нова НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА  в сила от 1.1.2020г. виж ТУК
нова блана  за насочване към ТЕЛК виж ТУК

Подаване на Годишните медико-статистически отчети в СРЗИ за 2019г.
(бланки изтегли от ТУК) Писмо на СРЗИ от ТУК
Срок: до 11.02.2020г.
ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНЯТ ФОРМУЛЯРИ ЗА ГОДИШНИТЕ МЕДИКО - СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ
Формулярите се предават в СРЗИ, ул. “ВРАНЯ” № 20 (8.30 ч. - 17.00ч.) ІV ет., стая 411, 412, 
На лечебните заведения не представили медико-статистическа информация за дейността им през 2019 г. може да  бъдат наложени санкции по чл. 228 от Закона за здравето (глоба от 500 до 1500лв).

Здравен профил на България, доклад на Европейската комисия за 2019г.

Напътствия по прилагане на Наредба Н-18 за касовите апарати съгласувани с НАП от 1.2.2020г.(30.12.2019) виж ТУК

Важни указания и препоръки относно неявилите се за имунизации през 2019година (19.12.2019) виж ТУК

Предложение за бюджет на ПИМП 2020 на ДСОПЛ /13.11.2019/ виж ТУК

ОПЛ не е длъжен да издава болнични листове по "нареждане"  на СИМП и/или лекар по дентална медицина виж ТУК

Отчет за дейността на ДСОПЛ и УС за 2016-2019 година Виж тук

Телефони за поръчка на противогрипни ваксини:GSM: 0899186777
070090057- платен номер 30 ст./мин.

Указания на относно реда на получаване отпускане и отчитане на противогрипни ваксини по нац.програма. Виж тук

МЗ разпореди: "Само в определени случаи по целесъобразност могат да бъдат изискани всички данни за проведенените имунизации" пълния текст на писмото виж ТУК /10.09.2019/

Препоръки и указание за издаване на лични здравно-профилактични карти виж тук- ОБНОВЕНА!  3.09.2019
Служителите на  Столична РЗИ ще приемат за редовно попълнена ЛЗПК, без дозии серийни номера на вписаните имунизации виж писмото

Важни промени в Наредба 4, касаещи реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти виж ТУК /27.08.2019/

Писмо на МЗ до управителите на ЛЗ за ПИМП относно неотложни мерки за подобряване на информационната сигурност виж ТУК 31.07.2019
Практически указания за ОПЛ може да видите ТУК   и  разпечатате от ТУК
Становище на СЛК на БЛС относно исканата от СРЗИ справка за ваксинопрофилактиката с MPR в периода 2001-2019г.(1.7.2019г.) виж ТУК      Отговор на доц. А.Кунчев 5.07.2019

ПУСКАНЕТО НА ХАРТИЕН ДНЕВЕН ОТЧЕТ НА КАСОВИЯ АПАРАТ И СЪХРАНЕНИЕТО МУ НА КНИГА МОЖЕ ДА ОТПАДНЕ!
виж в Държавен вестник брой 52 от 2 юли 2019г.

Становище на СЛК на БЛС относно исканата от СРЗИ справка за ваксинопрофилактиката с MPR в периода 2001-2019г.(1.7.2019г.) виж ТУК

Относно  изисканата справка за морбилно покритие в периода 2001-2019г. виж ТУК

Изпращането на таблиците с ценоразписа е отменено от МЗ! 11.06.2019 виж писмото ТУК
Информация относно писмо на СРЗИ за ценоразпис на ЛЗ  , препоръки и примерна таблица във формат за изпращане до МЗ и СРЗИ (10.06.2019)

Препоръчителен алгоритъм при уведомяване и отказ от имунизации. Обява за ваксиниране 2019г./за вратите/6.05.2019/

СРЗИ започва тематична проверка за задължителните имунизации. Виж писмото ТУК

Указание на СРЗИ относно ранна диагностика на морбили (16.04.2019)
  
  От 3 юни 2019г. практики и лекари регистрирани без специалност по ОМ или вътрешни, детски болести или спешна медицина ще бъдат заличени. Отменено!
запитване до СЗОК виж ТУК, отговор от СЗОК виж ТУК

                    График за подаване на отчетите към СРЗИ за 2019г.

                Новите моменти в начина на работата ни въведени с анекс към НРД виж тук (11.03.2019) актуализирана!

           До 10 март е срока за подаване ( по пощата или на място) на годишните отчети за отпадъците към ИАОС 
Процедура и необходими документи за ОТПАДЪКА, наредби и указания за регистрация и отчитане


От 1.01.2019г. издаването на Медицинско за встъпване в брак не е в пакета услуги заплащани от НЗОК

Изписване на лекарствени средства с повече от 5 дни разлика, следва да се извършва на отделна рецептурна бланка
виж указанието на СЗОК ТУК

Указание на ДСОПЛ относно новата наредба за застраховане (12.10.2018)

Постановление № 208 от 25 септември 2018 г. за приемане на Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия виж ТУК (2.10.2018)

Официална презентация на новите модели на здравно осигуряване, предложени от министър Ананиев виж ТУК  (26.09.2018)

Практически указания за ОПЛ
по прилагане на GDPR
Европейски регламент за защита на личните данни
(17.05.2018)

                        Бланка за Годишен план за имунизациите през 2019г. (срок за подаване в СРЗИ на място или по интернет на (pek@srzi.bg)  до 31 юли 2019г.)

Писмо на НЗОК относно информация предоставяна за отчитане на групови практики (15.06.2018)
Протокол от срещата между БЛС-НЗОК(21.06.2018)

Важна информация на председателя на БЛС-СЛК относно програмата за застраховане "Професионална отговорност на лекарите" и становище на Комисия по финансов надзор виж тук

Указание на НЗОК относно изследванията и консултациите по искане на ТЕЛК виж тук (31.05.2018)

Предхоспитализационните изследвания и/или консултация НЕ се назначават от ОПЛ.
Това е   регламентирано в НРД 2018 - може да разпечатате от ТУК (обновена 30.05.2018)

Практически указания за ОПЛ по прилагане на GDPR Европейски регламент за защита на личните данни
(17.05.2018)

Указание на НЗОК относно изписване на медикаменти на пациенти с ХОББ и тест-ленти(11.05.2018)

Писмо на СРЗИ до ОПЛ за запознаване с Етичния кодекс при работа с деца  (29.03. 2018)

Промени в Наредба №8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ бр.27) в сила от 1 Април (27.03.2018)

Писмо на БЛС до МЗ относно включването на медицинските /извинителни/ бележки в основния ни пакет дейности /16.02.2018/

Проекти за нормативни актове: Основен пакет дейности гарантирани от бюджета на НЗОК и проект за промяна в нар.8 за профилактичните и диспансерни прегледи виж ТУК   Проект за НРД 2018: виж ТУК

Регламент на ЕС  2016/679 за защита на личните данни в сила от 25.05.2018г.

Информация на НЗОК относно  отчетен документ по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО, съдържащ номерата на документите за заплатени суми по чл. 37, ал. 5 от ЗЗО
Писмо от НЗОК до директорите на РЗОК (19.01.2018)


Препоръки във връзка с готвената промяна в отчитането на сумите по чл.37 / номерата на касовите бележки/от 1.1.2018г.

     Членски внос за БЛС. При незаплащане над 6 месеца, може да бъдем "свалени" от регистър. Много колеги миналата година бяха санкционирани по устав с 50 лева за това забавяне. Може да проверите Вашия статус тук      Банкова сметка ТУК


  Деца в риск и нашите задължения, виж писмо на СРЗИ и телефони и мейли за уведомяване по райони за гр. София (30.11.2017)

 
   Препарата за лечение на хепатит VIREAD може да бъде заменен с безплатния Tenofovir виж как тук

При прием в детска ясла се спазват изискванията на Наредба №26/2008г.чл.20 и 21
                                                                               Вижте писмо- отговор на МЗ до БЛС (13.10.2017г.)

Промени в наредба №15 за Здравните книжки на работещите в хранителни и др. заведения от 31.10.2017г. виж тук

Писмо от РЗОК: Справка за наличните ваксини за Rota/HPV от всички лекари в срок 27.10.2017 виж тук

На мейла predhospit@gmail.com може да изпращате (скенирани или снимани) бланки/листове с  искани от болница към Вас за предхоспитализационни изследвани и/или консултации за планов прием.

   ВАС обяви Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на    Националната здравноосигурителна каса, за нищожна (9.10.2017)      Решението на ВАС от 5.10.2017 виж ТУК

   Считано от 1.10.2017 г. съгласно параграф 17 от преходните и заключителни разпоредби на НРД 2017 протоколите за медикаментите трябва да бъдат разпечатани от софтуер, а не написани на ръка. От тази дата трябва да бъдат разпечатвани и всички рецептурни бланки.
РЗОК престават да приемат и финансови отчетни документи на хартиен носител (фактури и спецификации).


МЗ въвежда задължително вписване на УИН на лекаря, издаващ медицинска бележка бл. МЗ 120 (11.08.2017)

Писмо на СРЗИ до ОПЛ за задълженията ни произтичащи от ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО и резултати от тематична проверка на 72 медицински практики от Държавна агенция за закрила на детето и предписание.(4.08.2017)

Указание на СРЗИ относно Медицинските бележки,съпътстваща документация, дата на издаване и контрол (20.07.2017)   Stats Of Hits
споделяне в социални мрежи