Copyright © 2016
             ДСОПЛ
Писмо на БЛС до МЗ относно включването на медицинските /извинителни/ бележки в основния ни пакет дейности /16.02.2018/

Проекти за нормативни актове: Основен пакет дейности гарантирани от бюджета на НЗОК и проект за промяна в нар.8 за профилактичните и диспансерни прегледи виж ТУК   Проект за НРД 2018: виж ТУК

Регламент на ЕС  2016/679 за защита на личните данни в сила от 25.05.2018г.

Препоръки за отчитане на сумите по чл.37 за м. Януари / в приложения файл 1.2.2018/

Министерството на здравеопазването съобщи, че е направило към НЗОК всички заявени трансфери за потребителската такса при общопрактикуващите лекари (24 Януари 2018)

Информация на НЗОК относно  отчетен документ по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО, съдържащ номерата на документите за заплатени суми по чл. 37, ал. 5 от ЗЗО
Писмо от НЗОК до директорите на РЗОК (19.01.2018)

  Бланки за годишните отчети в СРЗИ за 2017г.
ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНЯТ ФОРМУЛЯРИ ЗА ГОДИШНИТЕ МЕДИКО - СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ
Формулярите се предават в СРЗИ, ул. “ВРАНЯ” № 20 (8.30 ч. - 17.00ч.) ІV ет., стая 411, 412,  Срок: до 16.02.2018г.
На лечебните заведения не представили медико-статистическа информация за дейността им през 2017 г. ще бъдат наложени санкции по чл. 228 от Закона за здравето (глоба от 500 до 1500лв).

  Второ писмо на БЛС (10.01.2018) до г-н Ананиев във връзка с неизплатените суми по чл. 37 от м. Август 2017г.
Писмо на БЛС до НЗОК във връзка с неизплатените ни за 3 месеца суми по чл.37 от ЗЗО (4.01.2018г.)

На 3.01.2018г. в среща между ръководството на БЛС, НЗОК и Ж. Начева е постигнато споразумение за отлагане на отчетите на касовите бележки с 3 месеца

Препоръки във връзка с готвената промяна в отчитането на сумите по чл.37 / номерата на касовите бележки/от 1.1.2018г.

     Членски внос за БЛС. При незаплащане над 6 месеца, може да бъдем "свалени" от регистър. Много колеги миналата година бяха санкционирани по устав с 50 лева за това забавяне. Може да проверите Вашия статус тук      Банкова сметка ТУК

  Становище на НСОПЛБ и ДСОПЛ относно проект за промяна на наредба 3 за физическата годност на водачите на МПС (13.12.2017)

     Становище на НСОПЛБ и ДСОПЛ относно проект за стандарт по ендокинология(13.12.2017)

БЛС изпрати писмо до Президента с искане за преразглеждане закона за бюджета на НЗОК с два мотива, единия от който е изискването за въвеждане при нас на нов отчет- опис с номерата на касовите бонове от таксите по чл.37 от ЗЗО.(11.12.2017)

  Деца в риск и нашите задължения, виж писмо на СРЗИ и телефони и мейли за уведомяване по райони за гр. София (30.11.2017)

  Писмо на СЗОК относно сроковете за отчитане през м. Декември виж ТУК (27.11.2017

   Препарата за лечение на хепатит VIREAD може да бъде заменен с безплатния Tenofovir виж как тук

При прием в детска ясла се спазват изискванията на Наредба №26/2008г.чл.20 и 21
                                                                               Вижте писмо- отговор на МЗ до БЛС (13.10.2017г.)

Промени в наредба №15 за Здравните книжки на работещите в хранителни и др. заведения от 31.10.2017г. виж тук

Писмо от РЗОК: Справка за наличните ваксини за Rota/HPV от всички лекари в срок 27.10.2017 виж тук

На мейла predhospit@gmail.com може да изпращате (скенирани или снимани) бланки/листове с  искани от болница към Вас за предхоспитализационни изследвани и/или консултации за планов прием.

   ВАС обяви Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на    Националната здравноосигурителна каса, за нищожна (9.10.2017)      Решението на ВАС от 5.10.2017 виж ТУК

   Считано от 1.10.2017 г. съгласно параграф 17 от преходните и заключителни разпоредби на НРД 2017 протоколите за медикаментите трябва да бъдат разпечатани от софтуер, а не написани на ръка. От тази дата трябва да бъдат разпечатвани и всички рецептурни бланки.
РЗОК престават да приемат и финансови отчетни документи на хартиен носител (фактури и спецификации).

     Проект- предложение на НСОПЛБ за бюджет ПИМП за 2018г.предвижда увеличение с 12.5% спрямо 2017г.(17.09.2017)
Таблица по пера виж ТУК

Националните консултанти по специалности за 2017г. виж ТУК (17.08.2017)
Правителствена стратегия в сектор здравеопазване 2017-2021г.

  Писмо-отговор на НЗОК относно случаите на незаплащане на диспансерни прегледи при неспазването на препоръчителния период на медицинските дейности по диспансерното наблюдение.(7.08.2017)

МЗ въвежда задължително вписване на УИН на лекаря, издаващ медицинска бележка бл. МЗ 120 (11.08.2017)

Писмо на СРЗИ до ОПЛ за задълженията ни произтичащи от ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО и резултати от тематична проверка на 72 медицински практики от Държавна агенция за закрила на детето и предписание.(4.08.2017)

Указание на СРЗИ относно Медицинските бележки,съпътстваща документация, дата на издаване и контрол (20.07.2017)

   Проект за промени в Устава на БЛС. Може да предложите Ваши промени. Пишете ни на: dsoplus@gmail.com

КЗЛД (Комисия за защита на личните данни) започва проверки в сектор "Здравеопазване"14.06.2017
Необходими документи при проверка в практиката  може да изтеглите от тук
ВАЖНО! Не е необходимо да се изпращат никакви документи към КЗЛД!

НСОПЛБ предлага: След достигане на максималния брой (16) разпечатки в РК, същите се премахват и предоставят на пациента за съхранение.  ВИЖ тук (22.6.2017)
Указание на НЗОК за разпечатките (до 16бр.листа)в Рецептурните книжки (30.04.2017)

Важна информация на СРЗИ за отчитане на Hexacima (16.06.2017)

Ще продължават запори на плащанията ни по договор с НЗОК при задължения над 100 лева.
Вижте коментар и писмото-отговор на МФ до БЛС тук  (13.06.2017)

Административният съд реши:  всички заповеди за налагане на санкции, издавани на основание Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на Надзорния съвет (НС) на НЗОК са нищожни.(12.06.2017)

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ КНИЖКИ СЕ ПОЛУЧАВАТ САМО ОТ РЗОК (31.05.2017) 

Изявление на НСОПЛБ относно Регулативните стандарти (19.05.2017)

Указание за начина на хоспитализация по онко- кл. пътеки и процедури (5.5.2017)
ОПЛ има ангажимент към онкологично болните само за първоначалното издаване на направление №7
Болниците издават направленията по КП № 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 и  Амб.Процедура №5

Указание за провеждане на рехабилитация до 30дни след хоспитализация 5.5.2017

  Промени в Наредба 15 за имунизациите е обнародвана в ДВ на 12.05.2017 виж наредбата тук
Отпада проба Манту е БЦЖ за 17 годишните, Вижте повече тук

Указание на НЗОК от 12.05.2017г. връща изписването на тест-ленти отново при ОПЛ. Виж указанието тук

      Указание на НЗОК за изписване на лекарства и медицински изделия (3.05.2017)

    Писмо на БЛС до Бойко Борисов относно блокираните преводи на НЗОК при задължения към НАП (3.05.2017)

      Указание БЛС-НЗОК за дейности извън работния график и  отчитането (30.04.2017)

      Указание на НЗОК за разпечатките (до 16бр.листа)в Рецептурните книжки (30.04.2017)

      Указание БЛС-НЗОК за прилагане на НРД 2017 11.04.2017

     Писмо на НЗОК : всички лица със съмнение за морбили да се хоспитализират задължително (11.04.2017)

    Заповед на МЗ за съвместна проверка РЗИ-СЗОК за изпълнение на имунизационния календар (5.04.2017)
               
      Решение 593 на МС регламентира запор на преводите от НЗОК при наличие на задължения към НАП
       
    Промените в начина на работа от 1 април регламентирани в НРД 2017 (редакция 6.04.2017)

   » Формирането на административна такса за издаване на мед.бележка е законно, потвърдиха от НЗОК и БЛС
Вижте репортаж по темата по Канал 1 от 10.03.2017г.

       »   Указание на НЗОК 2.03.2017г.
относно реда за отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу ротавирусните гастроентерити
      Указания за кодиране и  попълване на амбулаторения лист при отчитане на РГЕ (ротавирусни гастроентероентерити) и РМШ (14.03.2017)
    
 
     »  Писмо на НОИ София относно забавено изпращане на болнични листове и санкции(3.02.2017)

  
  » Новите моменти в  Наредба 8 за профилактичните и диспансерни прегледи от 1.1.2017(обновена 04.04.2017г.)

   »  Становище на НСОПЛБ относно новите критерии на НЗОК за лечение с монопрепарати по МКБ I10 (25.01.2017)

       »   Утвърдени критерии на НЗОК за предписване на монопрепарати по МКБ I10 18.01.2017
   Указание на НЗОК: аптеките са ДЛЪЖНИ да изпълняват рецепти с повече от един монопрепарат  по I10(16.01.2017)
                 Указание на НЗОК за предписване на лекарства по МКБ I10 след 1.1.2017г.(30.12.2016)
                Указание на НЗОК за недопускане на презаверка/прекодиране на рецептурните книжки от I11 в  I10

     » Министерски съвет прие решение за национална програма за профилактика и лечение на ротавирусните гастроентерити. (4.1.2017)

   Stats Of Hits
споделяне в социални мрежи