*  Процедура по публикуване на ГФО в Търговския регистър за ЕООД, срок 30.06.2017г. само за ЕООД!

НРД 2017 + приложения + приложение №10- "Изисквания за сключване на договори с ПИМП"
виж и изтегли от ТУК 28.03.2017

   Указания на ДСОПЛ относно морбили, съгласувани със СРЗИ от  22.03.2017 виж ТУК
      
»СРЗИ разпорежда спешна имунизация и реимунизация с МПР на подлежащите деца на 13мес. и 12 год. 15.03.2107
Виж писмото ТУК

Предложение за бюджет на ПИМП  през 2017 г. на НСОПЛБ

РЕШЕНИЕ  на ВАС № 12532 София, 21.11.2016 за обявяване на НИЩОЖНА електронната автентификация

Писмо до НЗОК във връзка с дистанционно отчитане през ПИС (8.10.2016)
Отговор от НЗОК (14.11.2016)

Писмо на СРЗИ до ОПЛ относно търговията с медицински изделия (3.11.2016)

Промени в НРД - 2017 г. предложени от БЛС
Промени в НРД - 2017г.  предложени от НСОПЛБ и борда по Обща медицина (10.12.2016)

Декларация на ДСОПЛ против въвеждането на пръстовия автентификатор в ПИМП (10.2016)
Писмо на НСОПЛБ до МЗ и НЗОК за невъвеждане на електронната автентификация в ПИМП (9.12.2016)
До 10 март е срока за подаване на годишните отчети за отпадъците към ИАОС
Необходими документи, наредби и указания за регистрация и отчитане  вижте  тук (10.03.2017)
»  10 март е срока за подаване на годишните отчети за отпадъците към ИАОС ( 2.03.2017)
Необходими документи, наредби и указания за регистрация и отчитане  вижте  тук (10.03.2017)
      
      » АПЕЛ на Софийските общопрактикуващи лекари относно НРД 2017 (24.02.2017)
   
       »ВАС постанови решение, с което отменя окончателно „Наредба № 10/02.12.2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от НЗОК” 22.02.2017

     » ПРОТЕСТНА НОТА на ДСОПЛ относно Критериите за качество