От 17 януари 2019г. стартира подаването на документи за сключване на допълнително споразумение  с НЗОК
Необходимо е: 1. Уведомително писмо 2. Удостоверение за членство в БЛС
Виж дължимия членски внос към БЛС ТУК
Неплатилите над 6м. членски внос и свалени от регистъра на  БЛС следва да заплатят и 150 лв. такса за включване в регистър
Може да внесете чл.внос: 1. банков път виж банковата сметка, 2. В брой  3. На място с пост -терминал
Актуално Удостоверение за членство в БЛС може да се получи само в централата на БЛС-СЛК, ул. Ами Буе №48 от 9-16 ч.
Указание на НЗОК, Уведомително писмо свали от ТУК (обновена 16.01.2019)
График за подаване  в СЗОК стая 306 виж ТУК

  *  Процедура по публикуване на ГФО в Търговския регистър за ЕООД, срок 30.06.2017г. само за ЕООД!

НРД 2017 + приложения + приложение №10- "Изисквания за сключване на договори с ПИМП"
виж и изтегли от ТУК 28.03.2017

   Указания на ДСОПЛ относно морбили, съгласувани със СРЗИ от  22.03.2017 виж ТУК
      
»СРЗИ разпорежда спешна имунизация и реимунизация с МПР на подлежащите деца на 13мес. и 12 год. 15.03.2107
Виж писмото ТУК

Предложение за бюджет на ПИМП  през 2017 г. на НСОПЛБ

РЕШЕНИЕ  на ВАС № 12532 София, 21.11.2016 за обявяване на НИЩОЖНА електронната автентификация

Писмо до НЗОК във връзка с дистанционно отчитане през ПИС (8.10.2016)
Отговор от НЗОК (14.11.2016)

Писмо на СРЗИ до ОПЛ относно търговията с медицински изделия (3.11.2016)

Промени в НРД - 2017 г. предложени от БЛС
Промени в НРД - 2017г.  предложени от НСОПЛБ и борда по Обща медицина (10.12.2016)

Декларация на ДСОПЛ против въвеждането на пръстовия автентификатор в ПИМП (10.2016)
Писмо на НСОПЛБ до МЗ и НЗОК за невъвеждане на електронната автентификация в ПИМП (9.12.2016)
До 10 март е срока за подаване на годишните отчети за отпадъците към ИАОС
Необходими документи, наредби и указания за регистрация и отчитане  вижте  тук (10.03.2017)
»  10 март е срока за подаване на годишните отчети за отпадъците към ИАОС ( 2.03.2017)
Необходими документи, наредби и указания за регистрация и отчитане  вижте  тук (10.03.2017)
      
      » АПЕЛ на Софийските общопрактикуващи лекари относно НРД 2017 (24.02.2017)
   
       »ВАС постанови решение, с което отменя окончателно „Наредба № 10/02.12.2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от НЗОК” 22.02.2017

     » ПРОТЕСТНА НОТА на ДСОПЛ относно Критериите за качество

Указание НЗОК-БЛС заразпечатките в рецептурните книжки  (съкратен вариант от 25.04.2017)
НСОПЛБ предлага: След достигане на максималния брой (16) разпечатки в РК, същите се премахват и предоставят на пациента за съхранение. (22.6.2017)
Важна информация на СРЗИ за отчитане на Hexacima (16.06.2017)
Ще продължават запори на плащанията ни по договор с НЗОК при задължения над 100 лева.
Вижте коментар и писмото-отговор на МФ до БЛС тук  (13.06.2017)
КЗЛД (Комисия за защита на личните данни) започва проверки в сектор "Здравеопазване"14.06.2017
Необходими документи при проверка в практиката  може да изтеглите от тук
ВАЖНО! Не е необходимо да се изпращат никакви документи към КЗЛД!
Административният съд реши:  всички заповеди за налагане на санкции, издавани на основание Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК са нищожни.(12.06.2017)
ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА (ТЕЛК)
НРД 2017, в сила от 01.04.2017 г.(6.6.2017)
Информация за ЗОЛ относно административна такса за издаване на бланка МЗ-120 /за вратите / (1.06.2017г.)
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ КНИЖКИ СЕ ПОЛУЧАВАТ САМО ОТ РЗОК (31.05.2017)
Задължително ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
за родители  на деца от 6  седмична  до 32 седмична възраст при ваксиниране срещу РОТАВИРУСНИТЕ ГАСТРОЕНТЕРИТИ
Задължително ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
за родители на деца на 12 или 13 годишна възраст при ваксиниране   срещу  ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМА ВИРУС
Профилактични прегледи- дейности по НРД 2017(30.05.2017) д-р Ненов
Изявление на НСОПЛБ относно Регулативните стандарти(19.05.2017)
Важна информация в коридора на практиката (20.05.2017)
Презентации от конференцията на ДСОПЛ:
Промените в профилактичните и диспансерните прегледи. (13.05.2017) Новото в  НРД 2017,  (13.05.2017)       
Указание за начина на хоспитализация по онко- кл. пътеки и процедури (5.5.2017)
ОПЛ има ангажимент към онкологично болните само за първоначалното издаване на направление №7
Болниците издават последващите направленията по КП № 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 и  Амб.Процедура №5
Указание за провеждане на рехабилитация 30 дни  след хоспитализация 5.5.2017
Променената Наредба 15 за имунизациите е обнародвана в ДВ на 12.05.2017 виж наредбата тук
Отпада проба Манту и БЦЖ за 17 годишните, Вижте повече тук   Публикувана е и новата форма на сведение за извършините имунизации
    Вижте Мотивите ТУК
Ново указание на НЗОК от 12.05.2017г. връща изписването на тест-ленти отново при ОПЛ. Виж указанието тук
Указание на НЗОК за изписване на лекарства и медицински изделия (3.05.2017)
NB! Тест ленти за диабетици се изписват САМО от ендокринолог!
Писмо на БЛС до Бойко Борисов относно блокираните преводи на НЗОК при задължения към НАП (3.05.2017)
Указание БЛС-НЗОК за дейности извън работния график и  отчитането (30.04.2017)
Указание на НЗОК за разпечатките (до 16бр.листа)в Рецептурните книжки (30.04.2017)
Информация по чл.64а от ЗЗО и чл.82 от Закона за Здравето задължителна за поставяне в амбулаторията(24.04.2017)
Указание БЛС-НЗОК за прилагане на НРД 2017 11.04.2017
Писмо на НЗОК : всички лица със съмнение за морбили да се хоспитализират задължително (11.04.2017)
Заповед на МЗ за съвместна проверка РЗИ-РЗОК за изпълнение на имунизационния календар (5.04.2017)
Решение 593 на МС регламентира запор на преводите от НЗОК при наличие на задължения към НАП над 100лева
Промените в начина на работа от 1 април регламентирани в НРД 2017 (редакция 6.04.2017)
Министерството на здравеопазването взима превантивни мерки срещу разпространението на морбили на територията на страната 14.03.2017
Указание на НЗОК 2.03.2017г.
относно реда за отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу ротавирусните гастроентерити
Указание за кодирането на РМШ и РГЕ
ВАС постанови решение, с което отменя окончателно „Наредба № 10/02.12.2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от НЗОК” 22.02.2017
БЛС и НЗОК се договориха да няма санкции при неизпълнение на критериите за качество в НРД
виж писмото тук (20.02.2017)
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДАННИ ОТ ИЗДАДЕНИТЕ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И РЕШЕНИЯТА ПО ОБЖАЛВАНЕТО ИМ

Утвърдени критерии на НЗОК за предписване на монопрепарати по МКБ I1018.01.2017

Указание на НЗОК: аптеките са ДЛЪЖНИ да изпълняват рецепти с повече от един монопрепарат  по I10, виж указанието тук
Указание на НЗОК от 30.12.2016 относно предписване на лекарства по I10 след 1.1.2017г.:
Лекарства по I10 с едно активно вещество трябва да се предписват  на ОТДЕЛНА рецептурна бланка ( можете да изпишете до 3 медикамента  - монопрепарати на една рецепта- виж указанието тук . Няма изискване на касата всеки един монопрепарат да се изписва на отделна рецепта! Виж писмотоТУК .
Виж списъка със 100% реинбурсираните  медикаментите тук
Указание на НЗОК за презаверка на Рецептурните книжки.

КЗЛД (Комисия за защита на личните данни) започва проверки в сектор "Здравеопазване"14.06.2017
Необходими документи при проверка в практиката  може да изтеглите от тук
ВАЖНО! Не е необходимо да се изпращат никакви документи към КЗЛД!

НСОПЛБ предлага: След достигане на максималния брой (16) разпечатки в РК, същите се премахват и предоставят на пациента за съхранение.  ВИЖ тук (22.6.2017)
Указание на НЗОК за разпечатките (до 16бр.листа)в Рецептурните книжки (30.04.2017)

Важна информация на СРЗИ за отчитане на Hexacima (16.06.2017)

Ще продължават запори на плащанията ни по договор с НЗОК при задължения над 100 лева.
Вижте коментар и писмото-отговор на МФ до БЛС тук  (13.06.2017)

Административният съд реши:  всички заповеди за налагане на санкции, издавани на основание Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на Надзорния съвет (НС) на НЗОК са нищожни.(12.06.2017)

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ КНИЖКИ СЕ ПОЛУЧАВАТ САМО ОТ РЗОК (31.05.2017) 

Изявление на НСОПЛБ относно Регулативните стандарти (19.05.2017)

Указание за начина на хоспитализация по онко- кл. пътеки и процедури (5.5.2017)
ОПЛ има ангажимент към онкологично болните само за първоначалното издаване на направление №7
Болниците издават направленията по КП № 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 и  Амб.Процедура №5

Указание за провеждане на рехабилитация до 30дни след хоспитализация 5.5.2017

  Промени в Наредба 15 за имунизациите е обнародвана в ДВ на 12.05.2017 виж наредбата тук
Отпада проба Манту е БЦЖ за 17 годишните, Вижте повече тук

Указание на НЗОК от 12.05.2017г. връща изписването на тест-ленти отново при ОПЛ. Виж указанието тук

      Указание на НЗОК за изписване на лекарства и медицински изделия (3.05.2017)

    Писмо на БЛС до Бойко Борисов относно блокираните преводи на НЗОК при задължения към НАП (3.05.2017)

      Указание БЛС-НЗОК за дейности извън работния график и  отчитането (30.04.2017)

      Указание на НЗОК за разпечатките (до 16бр.листа)в Рецептурните книжки (30.04.2017)

      Указание БЛС-НЗОК за прилагане на НРД 2017 11.04.2017

     Писмо на НЗОК : всички лица със съмнение за морбили да се хоспитализират задължително (11.04.2017)

    Заповед на МЗ за съвместна проверка РЗИ-СЗОК за изпълнение на имунизационния календар (5.04.2017)
               
      Решение 593 на МС регламентира запор на преводите от НЗОК при наличие на задължения към НАП
       
    Промените в начина на работа от 1 април регламентирани в НРД 2017 (редакция 6.04.2017)

   » Формирането на административна такса за издаване на мед.бележка е законно, потвърдиха от НЗОК и БЛС
Вижте репортаж по темата по Канал 1 от 10.03.2017г.

       »   Указание на НЗОК 2.03.2017г.
относно реда за отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу ротавирусните гастроентерити
      Указания за кодиране и  попълване на амбулаторения лист при отчитане на РГЕ (ротавирусни гастроентероентерити) и РМШ (14.03.2017)
    
 
     »  Писмо на НОИ София относно забавено изпращане на болнични листове и санкции(3.02.2017)

  
  » Новите моменти в  Наредба 8 за профилактичните и диспансерни прегледи от 1.1.2017(обновена 04.04.2017г.)

   »  Становище на НСОПЛБ относно новите критерии на НЗОК за лечение с монопрепарати по МКБ I10 (25.01.2017)

       »   Утвърдени критерии на НЗОК за предписване на монопрепарати по МКБ I10 18.01.2017
   Указание на НЗОК: аптеките са ДЛЪЖНИ да изпълняват рецепти с повече от един монопрепарат  по I10(16.01.2017)
                 Указание на НЗОК за предписване на лекарства по МКБ I10 след 1.1.2017г.(30.12.2016)
                  Указание на НЗОК за недопускане на презаверка/прекодиране на рецептурните книжки от I11 в  I10

     » Министерски съвет прие решение за национална програма за профилактика и лечение на ротавирусните гастроентерити. (4.1.2017)