Copyright © 2016
             ДСОПЛ
НСОПЛБ
БЛС
БЛС- Столична колегия   БЛС- СЛК проверка за платен членски внос
МЗ
СРЗИ
ЦЗПЗ д-р Стойчо Кацаров
ИАОС  портал за подаване на отчети за опасни отпадъци на Изпълнителна агенция по околна среда.
Комисия по здравеопазване - НС
Изпълнителна агенция "Медицински одит"
Национален център по обществено здраве и анализи
Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)


WONCA Global Family Doctor (WONCA са  инициалите на Световната организация на Националната колежи и академични асоциации на общопрактикуващите/ семейните лекари.)
EGPRN  Европейската мрежа за проучвания в общата практика
СОЛСО Сдружение на общопрактикуващите лекари София област  нов сайт
ДОЛБО  Дружество на общопрактикуващите лекари в Благоевградска област
СОЛП  Сдружение на общопрактикуващите лекари в Пловдив
СОИБОМ Сдружение на Изследователите и Обучителите в България по обща медицина

споделяне в социални мрежи

Stats Of Hits