Правила за извършване на домашни посещения

1.Оказване на медицинска помощ в дома на пациента /домашни посещения/ се извършват съгласно Наредба №2 за основния пакет дейности гарантирани от бюджета на НЗОК и Чл. 17. (1 )от НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ: "Лекарите от лечебните заведения за извънболнична помощ извършват домашни посещения на здравноосигурените лица само когато тяхното състояние налага това."
                        6.3. Домашните посещения се извършват в обявените в графика часове.

2.Домашните посещения се извършват само в планов порядък в обявените часовете за домашни посещения  след преценка на необходимостта от лекаря и след приключване на амбулаторната дейност.

3. Домашни посещения се извършват само на пациенти,  които е невъзможно да бъдат транспортирани до лечебното заведение и тяхното състояние налага домашно посещение.

4. Медицинската документация за домашното посещение се оформя в последствие, като болния или негови близки се поканват да подпишат изготвените документи в амбулаторията в часовете за амбулаторна дейност.

5. Оказване на медицинска помощ в дома на пациента /домашни посещения/ на неосигурени лица или на пациенти нерегистрирани в пациентската листа се извършват  след заплащане на регламентирана такса съгласно ценоразпис.

6. Личния лекар не изпълнява спешна помощ на адрес, освен при спешни случаи възникнали на територията на лечебното заведение/ амбулаторията.
  Наредба №2: Оказване на медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените
функции на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за спешна
медицинска помощ или хоспитализация на пациента
Спешната помощ в Р.България се организира и финансира от държавата. Виж тук

7. Оказване на медицинска помощ в дома  на пациента от  лекар от дежурен кабинет не е в пакета дейности заплащани от НЗОК.

8. Поемането на Спешните  случаи се осъществява с повикване на тел.112 от Спешна помощ.


Copyright © 2016
             ДСОПЛ
споделяне в социални мрежи