Договор за административно обслужване 2017


Новите бланки за годишните медико- статистически отчети за 2016г. към СРЗИ (17.01.2017)  Срок: 10.02.2017г. 
Нов образец бланки за годишните отчети в СРЗИ за 2016г.
ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНЯТ ФОРМУЛЯРИ ЗА ГОДИШНИТЕ МЕДИКО - СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ
Формулярите се предават в СРЗИ, ул. “ВРАНЯ” № 20 (8.30 ч. - 17.00ч.) ІV ет., стая 411
На лечебните заведения не представили медико-статистическа информация за дейността им през 2016 г. ще бъдат наложени санкции по чл. 228 от Закона за здравето (глоба от 500 до 1500лв).

От 6 април стартира подаването на документи за сключване на договори с НЗОК
Изтегли документите ТУК, виж графика за подаване ТУК, виж дължимия членски внос към БЛС ТУК
Неплатилите над 6м. членски внос и свалени от регистър в БЛС следва да заплатят и 50 лв. такса за включване в регистър
Може да внесете чл.внос и по банков път виж банковата сметка,(необходимо е да се плати и поне и за м.01.2017г. включително) но Удостоверението за членство може да се получи само в централата на БЛС-СК
Новия адрес е на на ул.Ами Буе №48  БЛС-СК виж тук, работно време от 9 до 16 часа.

Подаване на декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ в срок до 2 май 2017 при наличие на нает персонал.
вижте повече ТУК
»  Писмо на НОИ София относно забавено изпращане на болнични листове и санкции за това(глоби от 100 до 2000 лева за всеки отделен случай)
НРД 2017 + приложения + приложение №10- "Изисквания за сключване на договори с ПИМП"
виж и изтегли от ТУК 28.03.2017
Указание на НЗОК за отчитане на РГЕ от 23 март - ваксината ще се отчита на една фактура с РМШ, но НЕ е договорен ред за заплащането при поставянето и преди 1 април виж ТУК
Указания на ДСОПЛ относно морбили, съгласувани със СРЗИ 22.03.2017 изтегли от ТУК
СРЗИ разпорежда спешна имунизация и реимунизация с МПР на подлежащите деца на 13мес. и 12 год. 15.03.2107
Виж писмото ТУК


   Указание на НЗОК за разпечатките (до 16бр.листа) в Рецептурните книжки (30.04.2017)
        Указание НЗОК-БЛС заразпечатките в рецептурните книжки  (съкратен вариант от 25.04.2017)


*Задължително ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ /отпада от 1.1.2019/
за родители  на деца от 6  седмична  до 32 седмична възраст при ваксиниране срещу РОТАВИРУСНИТЕ ГАСТРОЕНТЕРИТИ
*Задължително ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ /отпада от 1 .1.2019/
за родители на деца на 12 или 13 годишна възраст при ваксиниране   срещу  ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМА ВИРУС
Видео урок: подаване на отчет XML и проф.карти през ПИС  кликнете ТУК
Видео урок: подаване на Спецификация и фактури през ПИС кликнете ТУК