Указание на СРЗИ относно ранна диагностика на морбили (16.04.2019)

График за подаване на отчетите към СРЗИ за 2019г.

  Длъжностна характеристика за медицинска сестра/специалист по здравни грижи 2018

  Писмо на СРЗИ до ОПЛ за запознаване с Етичния кодекс при работа с деца  (29.03. 2018)   

РЗИ потвърди: Всяко лечебно заведение може да формира цена за издаването на "зелени" рецепти виж ТУК /02.2018/

График за отчитане в СРЗИ 2018г виж ТУК
  Отчетите се подават на място или се пращат по е-майл на адрес: pek@srzi.bg

Деца в риск и нашите задължения, виж писмо на СРЗИ и телефони и мейли за уведомяване по райони за гр. София (30.11.2017)

Новата бланка за Годишен план за имунизациите през 2018г. (срок за подаване в СРЗИ на място или по интернет до 31 юли)


* Важна информация в коридора на практиката (20.05.2017)
 
    
* ПОКАНА  бл. МЗ-121 (за профилактичен  преглед, имунизации и др.) Изтегли от тук  или тук (16.05.2017)

   *  Медицински документи - кои можем да издаваме, кои нямаме право  и  за кои следва да формираме цена (05.2017)                                                                        Презентация от конференцията на 13 май 2017 виж тук 

  * Правила за медицинска помощ при СПЕШНИ състояния: Спешна помощ  на адрес  се осигурява и финансира от държавата и НЕ Е в пакета услуги    включени в наредба №2 /основен пакет дейности на ОПЛ/

Информация по чл.64а от ЗЗО и чл.82 от Закона за Здравето задължителна за поставяне в амбулаторията(24.04.2017)

Мъртвопроверителство: практически и правни аспекти         
Презентация от конференцията на 3 декември      Наредба №14 за установяване на смърт        Разрешение за кремация          Указание на НЗОККакво проверяват от РЗИ? Протокол за планова проверка  и самоконтрол (2016г.)


Процедура по издаване на медицинско за брак

Писмо на СРЗИ до ОПЛ относно търговията с медицински изделия (3.11.2016)

   
Copyright © 2016
             ДСОПЛ

Stats Of Hits