ДРУЖЕСТВО   НА   СОФИЙСКИТЕ   ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ   ЛЕКАРИ
официален   сайт   на   ДСОПЛ
СИЛНИ СМЕ, КОГАТО СМЕ ЗАЕДНО!
   телефон: +359 886408437                                                                                                    e-mail: dsoplus@gmail.com

ПОСЕТИТЕЛИ


Stats Of Hits

Нова НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА  в сила от 1.1.2020г. виж ТУК
Предложение за бюджет на ПИМП 2020 на ДСОПЛ /13.11.2019/ виж ТУК
ОПЛ не е длъжен да издава болнични листове по "нареждане"  на СИМП и/или лекар по дентална медицина виж ТУК
Отчет за дейността на ДСОПЛ и УС за 2016-2019 година Виж тук
Телефони за поръчка на противогрипни ваксини:GSM: 0899186777
070090057- платен номер 30 ст./мин.
Указания  относно реда на получаване отпускане и отчитане на противогрипни ваксини по нац.програма. Виж тук
МЗ разпореди: "Само в определени случаи по целесъобразност могат да бъдат изискани всички данни за проведенените имунизации" пълния текст на писмото виж ТУК /10.09.2019/
Препоръки и указание за издаване на лични здравно-профилактични карти виж тук- ОБНОВЕНА!  3.09.2019
Служителите на  Столична РЗИ ще приемат за редовно попълнена ЛЗПК, без дозии серийни номера на вписаните имунизации виж писмото
Важни промени в Наредба 4, касаещи реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти виж ТУК /27.08.2019/
НАРЕДБА № 6 ОТ 9 ЮЛИ 2019 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ОТДЕЛНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ДВ брой 56 от 16.VII.2019
Писмо на МЗ до управителите на ЛЗ за ПИМП относно неотложни мерки за подобряване на информационната сигурност виж ТУК 31.07.2019
Практически указания за ОПЛ може да видите ТУК   и  разпечатате от ТУК
Становище на СЛК на БЛС относно исканата от СРЗИ справка за ваксинопрофилактиката с MPR в периода 2001-2019г.(1.7.2019г.) виж ТУК      Отговор на доц. А.Кунчев 5.07.2019
Относно  изисканата справка за морбилно покритие в периода 2001-2019г. виж ТУК
Изпращането на таблиците с ценоразписа е отменено от МЗ! 11.06.2019 виж писмото ТУК
Информация относно писмо на СРЗИ за ценоразпис на ЛЗ  , препоръки и примерна таблица във формат за изпращане до МЗ и СРЗИ (10.06.2019)
Препоръчителен алгоритъм при уведомяване и отказ от имунизации. Обява за ваксиниране 2019г./за вратите/6.05.2019/
СРЗИ започва тематична проверка за задължителните имунизации. Виж писмото ТУК (22.04.2019)
Указание на СРЗИ относно ранна диагностика на морбили (16.04.2019)
Писмо на ДСОПЛ до СРЗИ относно предстояща тематична проверка (10.04.2019)
От 3 юни 2019г. практики  регистрирани от лекар без специалност по ОМ или вътрешни, детски болести или спешна медицина ще бъдат заличени.
запитване до СЗОК виж ТУК, отговор от СЗОК виж ТУК
НАРЕДБА № 1от 26 март 2019 г.
за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция
„Медицински надзор“
График за подаване на отчетите към СРЗИ за 2019г.
Новите моменти в начина на работата ни въведени с анекс към НРД 2018 през 2019г. виж тук (11.03.2019) актуализирана!
До 10 март е срока за подаване ( по пощата или на място) на годишните отчети за отпадъците към ИАОС 
Процедура и необходими документи за ОТПАДЪКА, наредби и указания за регистрация и отчитане -  вижте  тук
Приложение 12а 2019/ дейности по профилактика, рискови групи / от Анекса към НРД с нанесени в жълто ВАЖНИ промени
Бланки за годишните отчети в СРЗИ за 2018г. (Писмо-указание  и бланки изтегли от ТУК)
ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНЯТ ФОРМУЛЯРИ ЗА ГОДИШНИТЕ МЕДИКО - СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ
Формулярите се предават в СРЗИ, ул. “ВРАНЯ” № 20 (8.30 ч. - 17.00ч.) ІV ет., стая 411, 412,  Срок: до 16.02.2019г.
На лечебните заведения не представили медико-статистическа информация за дейността им през 2018 г. може да  бъдат наложени санкции по чл. 228 от Закона за здравето (глоба от 500 до 1500лв).
От 1.01.2019г. издаването на Медицинско за встъпване в брак не е в пакета услуги заплащани от НЗОК
Анекс към НРД 2018 в сила от 1.01.2019г. Обърнете внимание на § 15. (4.01.2019)
На 7 декември НЗОК отмени указанието за предписване на лекарствени средства виж ТУК
Отменено! Изписване на лекарствени средства с повече от 5 дни разлика, следва да се извършва на отделна рецептурна бланка
виж указанието на СЗОК ТУК
Правилник за финансова взаимопомощ на членовете на ДСОПЛ (3.11.2018)
Писмо на ДСОПЛ относно исканата справка за издадените болнични листове (6.11.2018)
Проект за бюджет 2019 изготвен от  ДСОПЛ (5.11.2018)
Видео- урок за подаване на новата многоредова фактура в ПИС за ползващите програма Хипократ виж ТУК (25.10.2018)
Указание на ДСОПЛ относно новата наредба за застраховане (12.10.2018)
Постановление № 208 от 25 септември 2018 г. за приемане на Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия виж ТУК (2.10.2018)
Официална презентация на новите модели на здравно осигуряване, предложени от министър Ананиев виж ТУК  (26.09.2018)
Бланка за Годишен план за имунизациите през 2019г. (срок за подаване в СРЗИ на място или по интернет на (pek@srzi.bg)  до 31 юли 2019г.)
                                                                                                                           
Приложение 12а / дейности по профилактика, рискови/ от НРД 2018 с нанесени в жълто ВАЖНИ промени отразяващи допълненията внесени с Анекса към НРД
ОТВОРЕНО ПИСМО на ДСОПЛ до министър Ананиев (24.06.2018)
Процедура по публикуване на ГФО в Търговския регистър за ЕООД, срок 30.06.2018г.( само за ЕООД!)
Писмо на НЗОК относно информация предоставяна за отчитане на групови практики (15.06.2018)
Протокол от срещата между БЛС-НЗОК(21.06.2018)
Указание на СЗОК относно изписване на комбинирана терапия за J44.8 в сила от 16.06.2018
Указание на НЗОК относно изследванията и консултациите по искане на ТЕЛК виж тук (31.05.2018)
Писмо на НСОПЛБ до НЗОК относно проблема с отчитането на груповите практики виж тук
      Предхоспитализационните изследвания и/или консултация НЕ се назначават от ОПЛ.
Това е   регламентирано в НРД 2018 - може да разпечатате от ТУК (обновена 30.05.2018)
Практически указания за ОПЛ по прилагане на GDPR Европейски регламент за защита на личните данни (17.05.2018)
ВАЖНО! Съвместно указание БЛС- НЗОК за работата ни в условията на НРД 2018(16.05.2018)
Указание на НЗОК относно изписване на медикаменти на пациенти с ХОББ и тест-ленти (11.05.2018)
Длъжностна характеристика за медицинска сестра/специалист по здравни грижи 2018
Указание на НЗОК и БЛС РД-16-9/4.04.2018г.за валидноста на бланките(първични медицински документи)
НРД - 2018, анекс към НРД и Приложения
Бланка МЗ-119 за санаториално лечение - изисквания на НОИ София и начина на попълване вижте ТУК

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.(ДВ брой 28 от 29 март)
НАРЕДБА № 3 от 20 март 2018 г.
за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за ПИМП стр.2-9 (30.03.2018)
Писмо на СРЗИ до ОПЛ за запознаване с Етичния кодекс при работа с деца  (29.03. 2018)
Промени в Наредба №8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ бр.27) в сила от 1 Април (27.03.2018)
Новите указания на НЗОК за отчитане на сумите по чл.37 от м. Март 2018 (21.02.2018)
Писмо на БЛС до МЗ относно включването на медицинските /извинителни/ бележки в основния ни пакет дейности /16.02.2018/

Предхоспитализационните изследвания и/или консултация НЕ се назначават от ОПЛ. Това е   регламентирано в НРД 2018 - може да разпечатате от ТУК (обновена 30.05.2018)Copyright © 2016-2019
                   ДСОПЛ
Global Family Doctor
НСОПЛБ
БЛС
споделяне в социални мрежи


SMS
на кратък номер
17 777
с текст: DMS GOGO
цената на еднократен  sms е 1 лв.
Дарителската сметка
виж ТУК
Електронна Академия за
Продължаващо Медицинско Обучение
Обучителни модули Клинични модули Видео
Казуси тестове,Ръководства,Статии
Регистрирай се тук

БЛС-СЛК
ДСОПЛ ще подпомога  своите членове през 2020г. при сключване на
"Задължителна застраховка за лицата упражняващи медицинска професия"
Виж как  тукВаучер за застрахователна полица: виж и разпечатай  от ТУК