Отчет за дейността на ДСОПЛ и УС за 2016-2019 година Виж тук

  Правилник за финансова взаимопомощ на членовете на ДСОПЛ (3.11.2018)

ОТВОРЕНО ПИСМО на ДСОПЛ до министър Ананиев (24.06.2018)
     
Доклад за дейността на дружеството 2016-2017г.: виж ТУК       Финансов отчет за 2017г.  виж ТУК

ДСОПЛ подкрепя протеста срещу насилието над лекари на 7.7.2017г. в 13.00ч. виж ДЕКЛАРАЦИЯ на  ДСОПЛ (6.07.2017)


    ДСОПЛ дари средства за лечението на дете на колега. Виж протокол от заседание на УС (23.06.2017)

     Сигнал на ДСОПЛ относно проблем с извършване на дейности извън работния график (6.04.2017)
Отговор на БЛС 12.04.2017

           ОДИТЕН доклад на дружеството 2012-2016       Анализ на Одитния доклад

    ПРОТЕСТНА НОТА на ДСОПЛ относно Критериите за качество
      Декларация на УС на ДСОПЛ против въвеждането на пръстовия  автентификатор в ПИМП(м.10.2016)              
      Писмо на ДСОПЛ до МЗ и БЛС относно неизплатените суми по чл.37 от ЗЗО (м.12.2016)
        ОТВОРЕНО ПИСМО на ДСОПЛ относно задължителните консултации (30.01.2017)
   АПЕЛ на Софийските общопрактикуващи лекари относно НРД 2017 (24.02.2017)
  
       
                                      


                                                                                                                           


                               
                 ©  Всички права запазени. Тези материали, както и части  не могат да бъдат  разпространявани или  публикувани  без съгласието на ДСОПЛ

Copyright © 2016
             ДСОПЛ
споделяне в социални мрежи

Stats Of Hits

Stats Of Hits

Stats Of Hits
ДСОПЛ подкрепя протеста срещу насилието над лекари
виж повече ТУК

ДЕКЛАРАЦИЯ на
ДСОПЛ

Проведохме втори протест!
вижте репортаж ТУК
Нашите основни искания са:
1. Намаляване на административните ни дейности и задължения  рефлектиращи  негативно на медицинското обслужване на пациентите ни.
2. Остойностяване на труда ни, отразяващо реално квалификацията и отговорностите ни.
3. Иницииране на законодателна промяна в ЗЗО (Закона за здравното осигуряване) за  отпадане на отчетите с описите на касовите бележки по чл.37 ал.6.
4. Всички групи лица освободени от потребителка такса  да заплащат пълния размер на  таксата, а сумите да им бъдат реинбурсирани от съответните институции.
5. Заплащане при всяко посещение при лекаря на пълния размер на потребителската  такса в размер на 1% от МРЗ (минимална работна заплата).
6. Отпадане на 24 часовото ни разположение.
                       СИЛНИ СМЕ , КОГАТО СМЕ ЗАЕДНО!