ДСОПЛ подкрепя протеста срещу насилието над лекари на 7.7.2017г. в 13.00ч. виж ДЕКЛАРАЦИЯ на  ДСОПЛ (6.07.2017)


    ДСОПЛ дари средства за лечението на дете на колега. Виж протокол от заседание на УС (23.06.2017)

     Сигнал на ДСОПЛ относно проблем с извършване на дейности извън работния график (6.04.2017)
Отговор на БЛС 12.04.2017

           ОДИТЕН доклад на дружеството 2012-2016       Анализ на Одитния доклад

    ПРОТЕСТНА НОТА на ДСОПЛ относно Критериите за качество
      Декларация на УС на ДСОПЛ против въвеждането на пръстовия  автентификатор в ПИМП(м.10.2016)              
      Писмо на ДСОПЛ до МЗ и БЛС относно неизплатените суми по чл.37 от ЗЗО (м.12.2016)
        ОТВОРЕНО ПИСМО на ДСОПЛ относно задължителните консултации (30.01.2017)
   АПЕЛ на Софийските общопрактикуващи лекари относно НРД 2017 (24.02.2017)
  
       
                                      


                                                                                                                           


                               
                 ©  Всички права запазени. Тези материали, както и части  не могат да бъдат  разпространявани или  публикувани  без съгласието на ДСОПЛ

Copyright © 2016
             ДСОПЛ
споделяне в социални мрежи

Stats Of Hits

Stats Of Hits

Stats Of Hits
ДСОПЛ подкрепя протеста срещу насилието над лекари
виж повече ТУК

ДЕКЛАРАЦИЯ на
ДСОПЛ
67-ми извънреден събор на БЛС.
Проекта за НРД 2018 бе приет почти единодушно.
Нашите предложения от трибуната на събора:
1.Повишаване на сегашния дял от 4.1% от БВП на 7-8% за здравеопазване. ( очакван ефект- двукратно увеличаване на публичните плащания в сектора).
2. Остойностяване на лекарския труд. (Очакван ефект- трикратно увеличаване на сегашните цени на лекарския труд).
3. Разблокиране на 1.35 милиарда лева от резерва здравни вноски неусвоени и преведени към бюджета през 2010г. за погасяване на дълга към чудите здравни каси. ( за да не се актуализира сегашния бюджет).
След  изказване и по предложение на д-р Колев, зам.председател на ДСОПЛ се гласува и прие да се проведе извънреден събор на БЛС с тема ОСТОЙНОСТЯВАНЕ на лекарския труд, през втората половина на 2018г.