Уважаеми колеги, с решение на УС на ДСОПЛ
Дружеството ще застрахова желаещите свои редовни членове със задължителната
"Застраховка на лицата упражняващи медицинска професия" съгласно чл.189 от Закона за здравето и Постановление №208 на МС
Дружеството ще застрахова за своя сметка всички свои редовни  членове.

Как можем да се застраховаме?
ПРОЦЕДУРА за издаване на ИНДИВИДУАЛНА ПОЛИЦА:

1. Необходимо е да сме редовни* членове на ДСОПЛ
*редовен е всеки член, който и заплатил членският си внос през последните 2 години (2017 и 2018 и 2019) или от възникване на членството си
Актуално членство и размера на платените към момента членски вноски можем да проверим от ТУК
                                                         Ако желаете да станете член на Дружеството вижте как ТУК
2. Указания за процедурата за издаване на полица виж тук
3. Изтегляме, разпечатваме и попълваме  ВЪПРОСНИК / за ЗД Алианц/(кликни) изготвена от ЗАД Алианц и го изпращаме (с подпис и печат) на МВМ брокер.   Контакт  с МВМ брокер виж ТУК,         Възможни начини на изпращане на въпросниците може да видите по-долу на страницата.
Въпросника е изготвен от Алианц АД и е неразделна част от застрахователната полица!
Образец на попълнен  Въпросник за практики Без нает персонал: ВИЖ и изтегли ТУК
Образец на попълнен Въпросник при наличие на нает персонал: ВИЖ и изтегли  ТУК
4.Застрахователния брокер МВМ ще се свърже с Вас и ще финализира издаването на индивидуална застрахователна полица.
Важно е знаем: Ако в Лечебното заведение имаме наети с договор: лекар и /или/ друг специалист  по здравни  грижи - мед.сестра,  фелдшер , те подлежат също на задължително застраховане, което не се поема от ДСОПЛ и е за сметка на лечебното заведение.
Друг нает персонал- без медицинко образование и нает с договор като: технически сътрудници, шофьор, куриер, санитар, хигиенист  и пр. те не подлежат на застраховане.
Ако имате неплатени вноски в последните 2 години, може до платите и по банков път, като копие от платежното нареждане (и декларацията от т.2) изпращаме на електронната поща:  dsopl.ins@gmail.com

БАНКОВА СМЕТКА НА ДСОПЛ
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
BG18 UBBS 8002 1051 9744 40
BIC UBBSBGSF 

Основание за плащане: чл.внос ДСОПЛ за период: от.....до...... .

Членският внос на ДСОПЛ е в размер на 2 (два) лева месечно.
Новоприети членове заплащат членски внос за настоящата календарна година (2019) в резмер на 24 лева
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ако не сте член на ДСОПЛ, но желаете да се застраховате за собствена сметка , попълнете Въпросник и го изпратете на МВМ брокер, след което  се свържете със застрахователния брокер МВМ  на посочените по-долу телефони

Нормативна база: Постановление № 208 от 25 септември 2018 г. за приемане на Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия виж ТУК (2.10.2018)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
"     Застраховател : ЗАД Алианц България , или друг по Ваш избор
"     Срок на застраховката: 1 год. 
"     Териториална валидност: Р. България
"     Лимити на отговорност на едно лице (лекар Управител на практика ): 60 000 лв. единичен / 120 000 лв. агрегатен, съгласно Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия
"     Самоучастие: 500 лв. от всяка щета
Преференциални условия само за Дружеството на Софийските общопрактикуващи лекари:
-    Индивидуална полица
"     Застрахователна премия на лекар: Попитай за оферта, ДСОПЛ поема от нея сумата от 57.12лв.
"     За лекари, редовните членове на Дружеството премията се осигурява от ДСОПЛ.
"    Общопрактикуващите лекари попадат във втора рискова група - специалност  Обща медицина.
При нает ЛЕКАР в практиката, втора рискова група:
"        60 000 лв. Лимити на отговорност на едно лице за едно събитие и 120 000 лв. в агрегат на всяко лице специалност Обща медицина, във Втора рискова група
Преференциални условия само за Дружеството на Софийските общопрактикуващи лекари:
"     Застрахователна премия на лекар: за конкретна офернта- свържете се с брокер, ДСОПЛ поема сумата от 57.12лв. за свой редовен член
"     За лекари, редовните членове на Дружеството премията се осигурява частично  от ДСОПЛ.


За нает персонал МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ИЛИ ФЕЛШЕР в практиката, първа рискова група:
  -  30 000 лв. Лимити на отговорност на едно лице  за едно събитие и 60 000 лв. в агрегат на всяко лице за медицинска сестра и фелдшер, Първа рискова група.
"     Застраховател : ЗАД Алианц България
"     Срок на застраховката: 1 год. 
"     Териториална валидност: Р. България
"     Лимити на отговорност на едно лице: 30 000 лв. за едно събитие и 60 000. агрегатен лимит , съгласно Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия
"     Самоучастие: 500 лв. от всяка щета
Застрахователна премия на лице: медицинска сестра:Попитай за оферта
Застрахователна премия на лице: фелдшер: Попитай за оферта 
Застрахователната премия се заплаща от лечебното заведение.

Приложено Ви изпращаме за попълване ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН  въпросник, специално изготвен ЗД от Алианц  за Дружеството на Софийските общопрактикуващи лекари, който се счита за неразделна част от застрахователния договор и който трябва да бъде попълнен, подписан и подпечатан  от Управителя на всяка една практика (фирма) кандидат за застраховане. Данните на всеки лекар, вкл. и на управителя, мед. сестра или фелдшер са попълват приложения списък на медицинските специалисти - в края на въпросника /виж Образците/.

Всеки попълнен Въпросник трябва да бъде сниман (с мобилния телефон) или скениран, подписан с подпис на Управителя  и печат на лечебното заведение, след което   да бъде изпратен до застрахователя МВМ, за да Ви се стартира изготвянето на застрахователната полица.
       Изпращането на Въпросника може да направите по един  по един от следните начини:
1.    На Е-mail на застрахователния брокер : office_2@mvm11.com
2.    Чрез VIBER
3.    На адрес: офис "Застраховки Макединия" МВМ брокер в гр.София, бул. Македония №7, / локалното платно от Руски паметник към пл. "Македония" ,
       за контакти с МВМ виж ТУК

При необходимост от разяснения за условията на застраховката и попълване на въпросника може за се обръщате към
    г-н  Александър Илчев - застраховател на МВМ на тел: 02 952 11 79, или на 
  Мобилен телефон: 08893 875 800  в работни дни от 08.30 до 18.00ч.

След като брокер МВМ получи Вашия попълнения Въпросник  от МВМ ще се  свържат с Вас, ако има нужда от уточнения.
   В случай, че няма въпроси и  корекции ще се издаде полицата  до два работни дни.
Служител от МВМ  ще се свърже с Вас за уточняване на начина на доставката на Вашата оригинална полица. (на място в офис на МВМ или с куриер)
За редовните членове на Дружеството на Софийските общопрактикуващи лекари застрахователната премия ще бъде осигурена /платена/ от Дружеството ДСОПЛ.
Разходите за куриерска услуга не се заплащат от Дружеството.

С уважение: д-р Георги Миндов, председател на ДСОПЛ, тел. 0886 408 437
                          г-н Боян Ангелов, управител на ЗБ МВМ11  тел. 0897 87 58 00










Stats Of Hits