Copyright © 2016
             ДСОПЛ

Stats Of Hits
Практически указания за ОПЛ по прилагане на GDPR Европейски регламент за защита на личните данни (17.05.2018)

Регламент на ЕС  2016/679 за защита на личните данни в сила от 25.05.2018г.